Hand Surgery Specialists

Name Family Name Address Hospital Telephone e-mail
Batia Yaffe Emek Ha'ela 1, Ramat Gan, 5296000 Sheba Medical Center 03-5302682 batiay@zahav.net.il
David Jaffe Halochamim 62, Holon, 5822012 Wolfson Medical Center 03-5028192 jaffemd@gmail.com
Edward Calif Ha'aliya Hashniya 8, Haifa, 3109601 Rambam Medical Center 04-8542222 edikal@hotmail.com;
e_ calif@rambam.health.gov.il
Haim Katsevman Ha'aliya Hashniya 8, Haifa, 3109601 Rambam Medical Center 04-7772619 kat.haim@gmail.com
Avshalom Carmel Divri Haim 16, Natanya, 4244916 Laniado Hospital 09-9578142 Carmel11@netvision.net.il
Shai Luria Kiryat Hadassah POB 12000, Jerusalem 91120 Hadassah-Hebrew University Medical Center 02-5842111 ShaiL@hadassah.org.il
Avidov Liberman Emek Ha'ela 1, Ramat Gan, 5296000 Sheba Medical Center 03-5303030 avidovli@gmail.com
Samuel Luboshitz Kehilat Saloniki 9, Tel Aviv, 6951309 Private clinic 04-6304744 samlubo@gmail.com
Ester Lipsker Habarzel 20, Tel Aviv, 6971028 Assuta Medical Center 03-9531963 ester48@netvision.net.il
Samer Mackuli Michal 7, Haifa, 3436212 Carmel Medical Center mackulisa@yahoo.com
Michael Michailevitch King George 16, Jerusalem, 9422915 Private Clinic 02-6236057  hand4mm@gmail.com
Paul Sagiv Tchernichovsky 59, Kfar Saba, 4428164 Meir Medical Center 09-7408811 paulsagiv@gmail.com
Yoram Ozer HaRambam Road, Safed, 13100 Ziv Medical Center 04-6828811 yoramozer@walla.co.il
Ram Palti Emek Ha'ela 1, Ramat Gan, 5296000 Sheba Medical Center ram.palti@gmail.com
Jacques Peylan Ze'ev Jabotinsky 39, Petah Tikva, 4941492 Rabin Medical Center – Beilinson Campus jpeylan@gmail.com
Uri Farkash Tchernichovsky 59, Kfar Saba, 4428164 Meir Medical Center 09-7472824 urifarkash@gmail.com
Michael Chernovsky Kiryat Hadassah POB 12000, Jerusalem 91120 Hadassah-Hebrew University Medical Center 02-6777111 mac724@aol.com
Yuval Kriger Reger Yitzhak 151, Be'er Sheva, 84101 Soroka Medical Center 08-6652463 yuval@doctory.co.il
Timoret Keren Zrifin, 70300 Assaf Harofeh Medical Center timikeren@gmail.com
Guy Rubin Yitzhak Rabin 21, Afula, 18341 Emek Medical Center 04-6494201 guytalr@bezeqint.net
Ester Rubinraut Habarzel 20, Tel Aviv, 6971028 Assuta Medical Center 03-7644444 erubinraut@gmail.com
Yishai Rosenblatt Haim Weizmann 6, Tel aviv, 64239 Tel Aviv Sourasky Medical Center 03-6482333 yishai.rosenblatt@gmail.com
Mauricio Rousso 02-6517585 mrousso@inter.net.il
Micha-Gad Rinott Yitzhak Rabin 21, Afula, 18341 Ha'emek Medical Center 04-6494201 micharinott@gmail.com
Amiram Sagi Reger Yitzhak 55, Be'er Sheva, 84101 Soroka Medical Center 08-6400880 amisagi@zahav.net.il
Shalom Stahl  5 Yona Engel Street, Haifa 3495207 Maas Hand Clinic 04-8247601 maas.stahl@gmail.com
Oren Sarig Private Clinic 03-9096259 sarigmd@hotmail.com