כיצד מצטרפים?

ניתן לשלם באמצעות:

  1. כרטיס אשראי במח' השירות בהר"י בטלפון 03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30.
  2. באמצעות המחאה לפקודת האיגוד. את ההמחאה יש לשלוח לכתובת:
    ההסתדרות הרפואית בישראל, ז'בוטינסקי 35, ת.ד. 3566, רמת גן 52136
  3. לרופאים יש אפשרות לשלם ישירות דרך אתר הר"י:
    http://www.ima.org.il/MainSite/Payments.aspx

תעריפי דמי החבר:
600 ₪ לחבר/ה מלא/ה,
300 ₪ למתמחה
200 ₪ לגימלאים / חבר שלא מן המניין / נלווים.

יש לשלוח את דף הרישום במייל ליו"ר האיגוד, ד"ר אורי פרקש, במייל: urifarkash@gmail.com