מלגה לחוקר מצטיין בכירורגיה של היד

תאריך: 14/04/2015

מטרת מסמך זה להגדיר את הזוכה במלגה של עד 5000 ש"ח, לטובת נסיעה לכינוס בינלאומי בכירורגיה של היד. המלגה תוענק פעם בשנה, בכינוס החורף השנתי של האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד (נובמבר-דצמבר).

הזוכה במלגה בכל שנה יעמוד בתנאים הבאים –

 1. מתמחה באורתופדיה, כירורגיה פלסטית, כירורגיה של היד או מומחה צעיר בכירורגיה של היד (עד 5 שנים אחרי תאריך קבלת תעודת מומחה).
 2. או – מרפא/ה בעיסוק או פיזיוטרפיסט/ית העובד/ת בשיקום היד עד 5 שנים מקבלת התואר או עד שנתיים מסיום תואר שני בתחום שיקום היד.
 3. השתתפות בעבודת מחקר קלינית או במדע בסיסי, בכירורגיה של היד או מיקרוכירורגיה ובסיכום העבודה. על העבודה להיות בהנחיה של מומחה בכירורגיה של היד שהוא חבר באיגוד הישראלי לכירורגיה של היד או חבר בקבוצה לשיקום היד של האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד (מרפא/ה בעיסוק או פיזיוטרפיסט/ית).
 4. קבלת העבודה להצגה בכינוס בינלאומי בכירורגיה של היד, אורתופדיה או כירורגיה פלסטית (לא כולל כינוסי האיגודים הישראליים), כולל כפוסטר. על תאריך אישור קבלת העבודה להצגה להיות בין הראשון לנובמבר של השנה הקודמת ועד ה- 31 לאוקטובר של השנה הנוכחית.
 5. הופעה כמחבר ראשון ברשימת המחברים על תקציר העבודה, כפי שהתקבלה ע"י הכינוס.
 6. לא קיבל מלגה זו במשך ארבעת השנים לפני כן (במילים אחרות, מי שקיבל מלגה ב- 2010, לא יהיה מועמד עד 2015).
 7. הרשמה כחבר באיגוד הישראלי לכירורגיה של היד ותשלום דמי חבר לפני מועד הכינוס השנתי.
 8. במידה ויהיו מספר מועמדים, תערך בחינה של התקצירים המוצגים, ע"י שני רופאים בוחנים מטעם ועד האיגוד. בפני רופאים אלה יוצגו תקצירי העבודות בלבד, כפי שהתקבלו לכינוס, ללא פרטי מקור העבודה (שמות המחברים או מקום ביצוע העבודה). שני הרופאים יסכמו כל אחד בנפרד וימליצו על העבודה המצטיינת ביותר על פי קריטריונים מדעיים בלבד. הרופאים הבוחנים יבחרו ע"י ועד האיגוד כך שלא יהיו קשורים לעבודות הנבחנות ולא יהיו שותפים לארגון או בחינת תוכן כינוס החורף השנתי. במידה ויהיה צורך, יתבקשו לעשות זאת רופאים מחוץ לאיגוד, כגון אורתופדים או כירורגים פלסטיים בכירים.  במידה ויוגשו עבודות מטעם חבר הקבוצה לשיקום היד, יצורף מרפא/ה בעיסוק אן פזיוטרפיסט/ית לצוות הבוחנים על פי קריטריונים דומים.
 9. על המועמד להגיש את מועמדותו ואת הפרטים הבאים לידי גזבר הועד עד לראשון לנובמבר של אותה שנה, כחודש לפני כינוס החורף השנתי – תקציר העבודה שהתקבלה, מסמך אישור קבלת העבודה מטעם מארגני הכינוס, פרטי הכינוס (תאריך ומיקום).

מלגה זו תוענק לטובת נסיעה לכינוס בינלאומי בנושא כירורגיה של היד, באירופה או ארה"ב (מבין הכינוסים השנתיים של האיגודים ASHT, FESSHT) IFSHT, ASSH,, AAHS, FESSH, IFSSH) או לכינוס אליו התקבלה העבודה, בהתאם לנהלי הר"י. יש לקבל מראש אישור נציג ועד האיגוד לגבי הכינוס הנבחר. במידה וירצה הזוכה לבחור כינוס שאינו מבין הכינוסים המופיעים לעיל, יוכל להציג את בקשתו בכתב לדיון ועד האיגוד.

המלגה תוענק מחשבון האיגוד לכירורגיה של היד אל מול קבלות ולאחר שהזוכה במלגה ימלא "דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל" של הר"י. המלגה תכלול את החזר ההוצאות הבאות בלבד (בהתאם להגדרות סעיפים אלה מתוך "דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל" של הר"י) –

 1. טיסות (מישראל אל מקום הכינוס וחזרה)
 2. לינות בחו"ל (למשך ימי הכינוס, כולל יום לפני ויום אחרי הכינוס)
 3. הוצאות שהייה (אש"ל, ללא קבלות)
 4. השתתפות בכינוס

סכום המלגה יקבע בהתאם לסיכום ההוצאות הנ"ל עד סכום של 5000 ש"ח כולל מע"מ. לאחר קבלת המלגה ימלא הזוכה במלגה טופס "אישור קבלת מלגה מההסתדרות הרפואית" ויחתום עליה. על טופס זה יחתום גם נציג ועד האיגוד.

יש לממש את הזכייה (תאריך השתתפות בכינוס בחו"ל) עד 18 חודשים מהכינוס בו הוכרז הזוכה (כינוס החורף השנתי של האיגוד הישראלי).

הסמכות העליונה להענקת המלגה נתונה בידי ועד האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד.

אנו מאחלים לחוקרים בהצלחה,

ועד האיגוד לכירורגיה של היד

דר' עמירם שגיא, יו"ר
דר' יובל קריגר
דר' שי לוריא
דר' יפי לבנון – הקבוצה הישראלית לשיקום היד

כתיבת תגובה