מטרות האיגוד:

פיתוח וקידום הכירורגיה של היד בארץ. העלאת המודעות לחשיבות הטיפול המקצועי בתחום זה בקרב הרופאים. קביעה ושמירה של סטנדרטים מקצועיים, רמה אתית-מקצועית. קידום מחקר בסיסי ופתוח טכנולוגיות מתקדמות הקשורות לכירורגיה של היד. קשר הדוק עם איגודי הפיסיותרפיה וריפוי בעיסוק, הגדרת דרכי טיפול ושיקום בנפגעי כף יד. פיתוח קשרים עם איגודים בינלאומיים ואיגודים של ארצות ידידות. ייצוג המקצוע בארץ ובחו"ל. קשר הדוק עם הר"י במטרה לשמר ולשפר את התנאים המקצועיים של חברי האיגוד.

חדשות כירורגיה של היד

כנסים בארץ ובעולם