הקבוצה לשיקום היד – מרפאים/ות בעיסוק או פיזיותרפיסטים/יות חברי האיגוד


שם משפחה שם פרטי כתובת דוא"ל טלפון קופה בית חולים דף אישי
אלוןליאתLiat.demb@gmail.com03- אחר
אלפסימיכלsmelfassi@gmail.com03- כללית
בן שחר רזניקרוניתronit.benshahar@gmail.com04-6328570אחר
גורודסקידליהdaliagrd@gmail.com - פרטי
גירסיהודיתalmamia11@gmail.com03- מכבי
דבדהאביטלavitald@012.net.il02-5844037אחרהדסה הר הצופים
האתרמערכתitsik@e-med.co.il03- אחראחר
זיואפרתefratziv1@gmail.com08-6746092אחרברזילי
זליג גוטקינדשירליs_zelig@yahoo.com04-7773130אחררמב"ם
טלמןנעמהnaama.talman@gmail.com03- בכל-חלק-מהקופות
כץדגניתDeganit.o.t@gmail.com04-6180300פרטיאחרhttp://www.deganit-ot.co.il
לבנוןיפהyafil@post.tau.ac.il03-5303723פרטיתל השומר
לנגרדניתdlanger10@gmail.com02-6666012אחר
מאירלילךeilat@nekuda-optimit.co.il072-2201025אחר
מלכיאורחנהhanna.melchior@gmail.com - אחר
מן פרידמןמיריתmmann44@gmail.com054-7209750פרטימאיר
מרכוסשליshelmarc@netvision.net.il02-6666012כללית
נוטהאילהnotas@walla.co.il - אחר
נתנאלישפרהyasminet@bezeqint.net02-6776522אחרהדסה עין כרם
פורמבהרותporemba_r@mac.org.il02-6238238אחר
קאופמן כהןיעלyaelkauf@post.tau.ac.il03-6443686אחר
קורנמל עסיסדוריתchkl352@Netvision.net.il03- אחר
שוימראתיEti.schwimer@gmail.com08-6746032אחרברזילי
שפר עינידליתdidikobi@gmail.com03-5303723אחרתל השומר
תמירליאורהliorat15@gmail.com02-6666012אחרשערי צדק