הקבוצה לשיקום היד – מרפאים/ות בעיסוק או פיזיותרפיסטים/יות חברי האיגוד


שם משפחה
שם פרטי
טלפון
קופה
בית חולים
דף אישי
אלוןליאתLiat.demb@gmail.com03אחר
אלפסימיכלsmelfassi@gmail.com03כללית
בן שחר רזניקרוניתronit.benshahar@gmail.com046328570אחר
גורודסקידליהdaliagrd@gmail.comפרטי
דבדהאביטלavitald@012.net.il0533343מכביהדסה הר הצופים
זיואפרתefratziv1@gmail.com086746092אחרברזילי
זליג גוטקינדשירליs_zelig@yahoo.com047773130אחררמב"ם
טלמןנעמהnaama.talman@gmail.com03בכל-חלק-מהקופות
כץדגניתDeganit.o.t@gmail.com046180300פרטיאחר
לבנוןיפהyafil@post.tau.ac.il035303723פרטיתל השומר
לנגרדניתdlanger10@gmail.com026666012אחר
מאירלילךeilat@nekuda-optimit.co.il0722201025אחר
מלכיאורחנהhanna.melchior@gmail.comאחר
מן פרידמןמיריתmmann44@gmail.com0547209750פרטימאיר
מרכוסשליshelmarc@netvision.net.il026666012כללית
נוטהאילהnotas@walla.co.ilאחר
נתנאלישפרהyasminet@bezeqint.net026776522אחרהדסה עין כרם
פורמבהרותporemba_r@mac.org.il026238238אחר
קאופמן כהןיעלyaelkauf@post.tau.ac.il036443686אחר
קורנמל עסיסדוריתchkl352@Netvision.net.il03אחר
שוימראתיEti.schwimer@gmail.com086746032אחרברזילי
שפר עינידליתdidikobi@gmail.com035303723אחרתל השומר
תמירליאורהliorat15@gmail.com026666012אחרשערי צדק