מומחים בכירורגיה של היד

שם משפחה
שם פרטי
טלפון
קופה
בית חולים
דף אישי
אבו נאסרליאליlayalee.sh@gmail.comכללית
אבישרארזavisarerez@gmail.com089779442פרטיאסף הרופאhttp://www.erezavisar.co.il
אגסימוריסmaurice.aghasi@gmail.com035355559פרטיאסף הרופא
אטלןפרנקdrfranckatlan@gmail.com0732757478ממשלתיאיכילובhttp://www.docatlan.com
אלמוגגילgilalmog@yahoo.comאחרהדסה הר הצופים
אנגליואלgoengel1@gmail.com035302682כלליתתל השומר
בדירעבדול עזיזvaaz020911@gmail.com
בויקומורלmorelboico@yahoo.com048113138מכביאסותאhttp://www.morelboico.com
בן אמוץעודדbenamotzoded@gmail.com036973402ממשלתיאיכילוב
ברגמןאלכסנדרdr.albregman@gmail.comמאוחדתשערי צדק
גודוויןדודgoodwin@netvision.net.ilמכביאחר
גוייצקימיכאלnik23614@bezeqint.netאחר
גולדברגאיגוg-nava1@zahav.net.il037410106אחראחרhttp://www.g-avgad.co.il/
גולדשטייןשאולshaul.18.doc@gmail.com0528726595מכביבני ציון
גרנותבעז ג'ורג'dr.granoth@gmail.com0552765610פרטיהלל יפהhttps://drgranoth.co.il/
דודיהודהkim1234@inter.net.il036320058כללית
דרייפוסאוריאלdreyfuss@bezeqint.net048381958פרטילניאדו
דרייפוסדניאלd_dreyfuss@rambam.health.gov.il
הברראובןreubenhaber@gmail.comאחר
הוטדןhutt.handsurgery@gmail.com0502807227ממשלתירמב"םhttp://drhutt.com
הסאברהםhassavy@netvision.net.il039661732פרטיאסותא
וולובלסקיאלחנדרוlaura10@012.net.ilכלליתהעמק
וולקעידוidovolkmd@gmail.com026777747
וסרברוטזיוzwmd76@gmail.comמאוחדתהדסה עין כרם
זינגרגרשוןgershonzinger@gmail.com026555490מאוחדתשערי צדקhttp://www.DoctorZinger.com
חטיבמאהרdott.maher@gmail.com
יהודהחייםdr.haim.yehuda@gmail.com0722131015בכל-חלק-מהקופותרבין ק.בילינסון
יורדאשסורין דניאלsdiordache@gmail.com035444155בכל-חלק-מהקופותנהריה
ינאיעליdr.yanay@gmail.com035453333פרטיhttp://www.dryanay-handsurgery.co.il/
יניביונהyona.yaniv2@sheba.health.gov.il037645440בכל-חלק-מהקופותתל השומר
יפהבתיהBatia.Yaffe@sheba.health.gov.il
יפהדודjaffemd@gmail.com035118192פרטיוולפסון
כהןיעלyaelco77@gmail.com
כצבמןחייםkat.haim@gmail.comכלליתכרמל
לוריאשיShaiL@hadassah.org.il025842111אחרהדסה עין כרם
מח'ולהסאמרmackulisa@yahoo.com0508777617אחרהכרמל
מיכיילביץמיכאלmichaelmi@012.net.il026236057בכל-חלק-מהקופות
נעאמנהמוסטפאmed.naamnih@gmail.com
נצרניב מתתיהוdr.nivnetzer@gmail.com0507444242
נתיבטלnativtal@gmail.comכללית
סגיבפאולpaulsagiv@gmail.com097408811כלליתמאיר
סח'נינימוג'אהדmojahed.sakh@gmail.comאחר
סלצראנהdrannaseltser@gmail.com0505355266מכביתל השומרhttps://www.mcra.co.il/doctors/Dr-Anna-Seltzer
עוזריורםyoramozer@walla.co.ilאחר
ערמיעמירamirarmi@gmail.comאחר
פעילןיעקב-זקjpeylan@gmail.com036490211מכבירבין ק.בילינסון
פרקשאוריurifarkash@gmail.com0539956313כלליתאסותאhttp://www.drfarkash.co.il
קובואלוןdrcovo@drcovo.com035302682פרטיתל השומר
קריגריובלyuval@doctory.co.il086652463פרטיסורוקהhttp://www.doctory.co.il
רוביןגיאguytalr@bezeqint.net046494201כלליתהעמק
רובינראוטאסתרerubinraut@gmail.comאחראסותאhttp://www.KAFYAD.co.il
רינותמיכה-גדrinott@012.net.il046494201אחרהעמק
שגיאעמירםamisagi@zahav.net.il086400880אחרסורוקה
שטהלשלוםs_stahl@rambam.health.gov.il048542619ממשלתירמב"ם
שטיינברגקוביkobisteinberg@szmc.org.il
שטיינברגרצביsteinberger.zvi@gmail.com035302682ממשלתיתל השומר
שריגאורןsarigmd@hotmail.com097680464בכל-חלק-מהקופות
תורג'מןדניאל מיכאלdm.tordjman@gmail.comאחראיכילוב