מומחים בכירורגיה של היד

שם משפחה
שם פרטי
כתובת דוא"ל
טלפון
סחנינימוגהאדmojahed.sakh@gmail.com03
הברראובןreubenhaber@gmail.com03
אטלןפרנקdrfranckatlan@gmail.com0732757478
אסףכדרassafkadar@hotmail.com03
אלוןקובוdrcovo@drcovo.com035302682
גרנותבועזdr.granoth@gmail.com0552765610
תורג'מןדניאלdm.tordjman@gmail.com03
יהודהחייםdr.haim.yehuda@gmail.com0722131015
פרקשאוריurifarkash@gmail.com
קדמיעמיתamitked@gmail.com
מחולהסאמרmackulisa@yahoo.com0508777617
אדלראברהםlasko@zahav.net.il
רובינראוטאסתרerubinraut@gmail.com
וולשטייןרוניתronitwollstein@gmail.com0544248260
יודקביץגנאדיGenady.yudkevich@gmail.com026666174
גוייצקימיכאלnik23614@bezeqint.net
אבישרארזavisarerez@gmail.com089779442
קרןתמרתtimikeren@gmail.com
אלמוגגילgilalmog@yahoo.com
כצבמןחייםkat.haim@gmail.com
וסרברוטזיוzwmd76@gmail.com
דרייפוסאוריאלdreyfuss@bezeqint.net048381958
הסאברהםhassavy@netvision.net.il039661732
גולדשטייןשאולshaul.18.doc@gmail.com0528726595
ברוךאברהםadbaruch38@yahoo.com
ליברמןאבידבavidovli@gmail.com
וולובלסקיאלחנדרוlaura10@012.net.il
ליפסקראסתרlipskerester@gmail.com039531963
שגיאעמירםamisagi@zahav.net.il086400880
אשורחייםdgigona@012.net.il0506331247
גולדברגאיגוg-nava1@zahav.net.il037410106
זטלניולנטיןvilrze@walla.com036736030
אנגליואלgoengel1@gmail.com035302682
רינותמיכה-גדrinott@012.net.il046494201
מיכיילביץמיכאלmichaelmi@012.net.il026236057
קריגריובלyuval@doctory.co.il086652463
גודוויןדודgoodwin@netvision.net.il
פידהורץקרולRCAROLP@HADASSAH.ORG.IL020267743
הוטדןdr.hutt@gmail.com7779222
ינאיאליdr.yanay@gmail.com035453333
יניביונהyona.yaniv2@sheba.health.gov.il037645440
גורביץשליshelly.gurevitz@gmail.com0772070165
רוסומוריציוmrousso@inter.net.il026517585
אגסימוריסmaurice.aghasi@gmail.com035355559
כרמלאבשלוםcarmel11@netvision.net.il099578142
יפהדיוידjaffemd@gmail.com035118192
רוזנבלטישיyishai.rosenblatt@gmail.com036482333
שריגאורןsarigmd@hotmail.com097680464
פלטירםram.palti@gmail.com099509697
צ'רנובסקימיכאלmac724@aol.com
זינגרגרשוןgershonzinger@gmail.com026555490
בייןאוריתdr-bain@inter.net.il
בויקומורלmorelboico@yahoo.com048113138
רוביןגיאguytalr@bezeqint.net046494201
ליובושיץשמואלsamlubo@gmail.com0772037093
גנאיםמאג''דmganaeem@poria.health.gov.il046741192
דודיהודהkim1234@inter.net.il036320058
סגיבפאולpaulsagiv@gmail.com097408811
פריטשתמירtamirp@tlvmc.gov.il03
עוזריורםyoramozer@walla.co.il
יורדאשסורין דניאלsdiordache@gmail.com035444155
לוריאשיShaiL@hadassah.org.il025842111
סלצראנהanna.seltser@gmail.com0506392298
רוביןגיאguyrubinmd@gmail.com