מומחים בכירורגיה של היד


שם משפחה שם פרטי כתובת דוא"ל טלפון קופה בית חולים דף אישי
אבישרארזavisarerez@gmail.com08-9779442פרטיאסף הרופאhttp://www.erezavisar.co.il
אגסימוריסmaurice.aghasi@gmail.com03-5355559פרטיאסף הרופא
אדלראברהםlasko@zahav.net.il - אחר
אטלןפרנקdrfranckatlan@gmail.com073-2757478ממשלתיאיכילובwww.docatlan.com
אלוןקובוdrcovo@drcovo.com03-5302682פרטיתל השומר
אלמוגגילgilalmog@yahoo.com - אחרהדסה הר הצופים
אנגליואלgoengel1@gmail.com03-5302682כלליתתל השומר
אסףכדרassafkadar@hotmail.com03- ממשלתישניידר
אשורחייםdgigona@012.net.il050-6331247כללית
בויקומורלmorelboico@yahoo.com04-8113138מכביאסותאwww.morelboico.com
בייןאוריתdr-bain@inter.net.il - אחרמאיר
ברוךאברהםadbaruch38@yahoo.com - כללית
גודוויןדודgoodwin@netvision.net.il - מכביאחר
גוייצקימיכאלnik23614@bezeqint.net - אחר
גולדברגאיגוg-nava1@zahav.net.il03-7410106אחראחרhttp://www.g-avgad.co.il/
גולדשטייןשאולshaul.18.doc@gmail.com052-8726595מכביבני ציון
גורביץשליshelly.gurevitz@gmail.com077-2070165אחרתל השומר
גנאיםמאג''דmganaeem@poria.health.gov.il04-6741192כלליתפוריה
גנזבורגבעזbg@e-med.co.il03-5743726פרטי
גרנותבועזdr.granoth@gmail.com055-2765610פרטיהלל יפהhttps://drgranoth.co.il/
דודיהודהkim1234@inter.net.il03-6320058כללית
דרייפוסאוריאלdreyfuss@bezeqint.net04-8381958פרטילניאדו
האתרמערכתitsik@e-med.co.il03- אחראחר
הברראובןreubenhaber@gmail.com03- אחר
הוטדןdr.hutt@gmail.com -7779222ממשלתירמב"םhttp://dr-hutt.co.il
הסאברהםhassavy@netvision.net.il03-9661732פרטיאסותאדר' הס אברהם
וולובלסקיאלחנדרוlaura10@012.net.il - כלליתהעמק
וולשטייןרוניתronitwollstein@gmail.com054-4248260אחרכרמל
וסרברוטזיוzwmd76@gmail.com - מאחדתהדסה עין כרם
זטלניולנטיןvilrze@walla.com03-6736030פרטיוולפסון
זינגרגרשוןgershonzinger@gmail.com02-6555490מאחדתשערי צדקhttp://www.DoctorZinger.com
יהודהחייםdr.haim.yehuda@gmail.com072-2131015בכל-חלק-מהקופותרבין ק.בילינסון
יודקביץגנאדיGenady.yudkevich@gmail.com02-6666174בכל-חלק-מהקופותשערי צדק
יורדאשסורין דניאלsdiordache@gmail.com03-5444155בכל-חלק-מהקופותנהריה
ינאיאליdr.yanay@gmail.com03-5453333פרטיhttp://www.dryanay-handsurgery.co.il/
יניביונהyona.yaniv2@sheba.health.gov.il03-7645440בכל-חלק-מהקופותתל השומר
יפהבתיהbatiay@zahav.net.il03-5302682אחרתל השומר
יפהדיוידjaffemd@gmail.com03-5118192פרטיוולפסון
כצבמןחייםkat.haim@gmail.com - כלליתכרמל
כרמלאבשלוםCarmel11@netvision.net.il09-9578142אחרלניאדוhttp://www.handsurgeon.co.il
לוריאשיShaiL@hadassah.org.il02-5842111אחרהדסה עין כרםhttp://www.hadassah.org.il/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90-%D7%A9%D7%99.aspx
ליברמןאבידבavidovli@gmail.com - אחרתל השומר
ליובושיץשמואלsamlubo@gmail.com077-2037093אחר
ליפסקראסתרlipskerester@gmail.com03-9531963פרטיאסותא: http://www.dr-lipsker.co.il/
מחולהסאמרmackulisa@yahoo.com050-8777617אחרהכרמל
מיכיילביץמיכאלmichaelmi@012.net.il02-6236057בכל-חלק-מהקופות
סגיבפאולpaulsagiv@gmail.com09-7408811כלליתמאיר
סחנינימוגהאדmojahed.sakh@gmail.com03- אחר
עוזריורםyoramozer@walla.co.il - אחר
פידהורץקרולRCAROLP@HADASSAH.ORG.IL02-0267743אחרהדסה עין כרם
פלטירםram.palti@gmail.com09-9509697אחרתל השומר
פעילןזק-יעקבjpeylan@gmail.com03-6490211מכבירבין ק.בילינסון
פריטשתמירtamirp@tlvmc.gov.il03- אחראיכילוב
פרקשאוריurifarkash@gmail.com - כלליתאסותאhttp://www.drfarkash.co.il
צ'רנובסקימיכאלmac724@aol.com - אחרהדסה עין כרם
קדמיעמיתamitked@gmail.com - אחרסורוקה
קריגריובלyuval@doctory.co.il08-6652463פרטיסורוקהhttp://www.doctory.co.il
קרןתמרתtimikeren@gmail.com - מכביקפלן
רוביןגיאguytalr@bezeqint.net04-6494201כלליתהעמק
רוביןגיאguyrubinmd@gmail.com03- אחר
רובינראוטאסתרerubinraut@gmail.com - אחראסותאhttp://www.KAFYAD.co.il
רוזנבלטישיyishai.rosenblatt@gmail.com03-6482333כלליתאיכילוב
רוסומוריציוmrousso@inter.net.il02-6517585אחר
רינותמיכה-גדrinott@012.net.il04-6494201אחרהעמק
שגיאעמירםamisagi@zahav.net.il08-6400880אחרסורוקה
שריגאורןsarigmd@hotmail.com09-7680464בכל-חלק-מהקופות
תורג'מןדניאלdm.tordjman@gmail.com03- אחראיכילוב