מומחים בכירורגיה של היד

שם משפחה
שם פרטי
כתובת דוא"ל
טלפון
קופה
בית חולים
דף אישי
ZailerAviramAvirza@gmail.com523560025אחרהלל יפה
אבישרארזavisarerez@gmail.com089779442פרטיאסף הרופאhttp://www.erezavisar.co.il
אגסימוריסmaurice.aghasi@gmail.com035355559פרטיאסף הרופא
אדלראברהםlasko@zahav.net.ilאחר
אטלןפרנקdrfranckatlan@gmail.com0732757478ממשלתיאיכילובhttp://www.docatlan.com
אלוןקובוdrcovo@drcovo.com035302682פרטיתל השומר
אלמוגגילgilalmog@yahoo.comאחרהדסה הר הצופים
אנגליואלgoengel1@gmail.com035302682כלליתתל השומר
אסףכדרassafkadar@hotmail.com03ממשלתישניידר
אשורחייםdgigona@012.net.il0506331247כללית
בויקומורלmorelboico@yahoo.com048113138מכביאסותאhttp://www.morelboico.com
בייןאוריתdr-bain@inter.net.ilאחרמאיר
ברגמןאלכסdr.albregman@gmail.comמאוחדתשערי צדק
ברוךאברהםadbaruch38@yahoo.comכללית
גודוויןדודgoodwin@netvision.net.ilמכביאחר
גוייצקימיכאלnik23614@bezeqint.netאחר
גולדברגאיגוg-nava1@zahav.net.il037410106אחראחרhttp://www.g-avgad.co.il/
גולדשטייןשאולshaul.18.doc@gmail.com0528726595מכביבני ציון
גורביץשליshelly.gurevitz@gmail.com0772070165אחרתל השומר
גנאיםמאג''דmganaeem@poria.health.gov.il046741192כלליתפוריה
גפןשירהshirgeff@gmail.com02אחרהדסה עין כרם
גרנותבועזdr.granoth@gmail.com0552765610פרטיהלל יפהhttps://drgranoth.co.il/
דודיהודהkim1234@inter.net.il036320058כללית
דרייפוסאוריאלdreyfuss@bezeqint.net048381958פרטילניאדו
הברראובןreubenhaber@gmail.com03אחר
הוטדןdr.hutt@gmail.com7779222ממשלתירמב"םhttp://dr-hutt.co.il
הסאברהםhassavy@netvision.net.il039661732פרטיאסותא
וולובלסקיאלחנדרוlaura10@012.net.ilכלליתהעמק
וולקעידוidovo@hadassah.org.il03אחרהדסה עין כרם
וולשטייןרוניתronitwollstein@gmail.com0544248260אחרכרמל
ויגלרמרדכיdrvigler@gmail.com03אחררבין ק.בילינסון
וסרברוטזיוzwmd76@gmail.comמאוחדתהדסה עין כרם
זטלניולנטיןvilrze@walla.com036736030פרטיוולפסון
זינגרגרשוןgershonzinger@gmail.com026555490מאוחדתשערי צדקhttp://www.DoctorZinger.com
יהודהחייםdr.haim.yehuda@gmail.com0722131015בכל-חלק-מהקופותרבין ק.בילינסון
יודקביץגנאדיGenady.yudkevich@gmail.com026666174בכל-חלק-מהקופותשערי צדק
יורדאשסורין דניאלsdiordache@gmail.com035444155בכל-חלק-מהקופותנהריה
ינאיאליdr.yanay@gmail.com035453333פרטיhttp://www.dryanay-handsurgery.co.il/
יניביונהyona.yaniv2@sheba.health.gov.il037645440בכל-חלק-מהקופותתל השומר
יפהדיוידjaffemd@gmail.com035118192פרטיוולפסון
כיתאניאמירamirkettanie@gmail.com03ממשלתיהלל יפה
כצבמןחייםkat.haim@gmail.comכלליתכרמל
כרמלאבשלוםcarmel11@netvision.net.il099578142אחרלניאדו
לוריאשיShaiL@hadassah.org.il025842111אחרהדסה עין כרם
ליברמןאבידבavidovli@gmail.comאחרתל השומר
ליובושיץשמואלsamlubo@gmail.com0772037093אחר
ליפסקראסתרlipskerester@gmail.com039531963פרטיאסותא
לנדאויאירLANDAUYAYA@GMAIL.COM03אחרתל השומר
מחולהסאמרmackulisa@gnail.com03כלליתהכרמל
מחולהסאמרmackulisa@yahoo.com0508777617אחרהכרמל
מיכיילביץמיכאלmichaelmi@012.net.il026236057בכל-חלק-מהקופות
נתןסילבירdoctornatan@gmail.com03ממשלתישערי צדק
סגיבפאולpaulsagiv@gmail.com097408811כלליתמאיר
סחנינימוגהאדmojahed.sakh@gmail.com03אחר
סלצראנהanna.seltser@gmail.com0506392298
עוזריורםyoramozer@walla.co.ilאחר
ערמיעמירamirarmi@gmail.comאחר
פידהורץקרולRCAROLP@HADASSAH.ORG.IL020267743אחרהדסה עין כרם
פלטירםram.palti@gmail.com099509697אחרתל השומר
פריטשתמירtamirp@tlvmc.gov.il03אחראיכילוב
פרקשאוריurifarkash@gmail.comכלליתאסותאhttp://www.drfarkash.co.il
צ'רנובסקימיכאלmac724@aol.comאחרהדסה עין כרם
קדמיעמיתamitked@gmail.comאחרסורוקה
קלייןמוטיmotkle@gmail.com03פרטי
קריגריובלyuval@doctory.co.il086652463פרטיסורוקהhttp://www.doctory.co.il
קרןתמרתtimikeren@gmail.comמכביקפלן
רוביןגיאguyrubinmd@gmail.com
רוביןגיאguytalr@bezeqint.net046494201כלליתהעמק
רובינראוטאסתרerubinraut@gmail.comאחראסותאhttp://www.KAFYAD.co.il
רוזנבלטישיyishai.rosenblatt@gmail.com036482333כלליתאיכילוב
רוסומוריציוmrousso@inter.net.il026517585אחר
רינותמיכה-גדrinott@012.net.il046494201אחרהעמק
שגיאעמירםamisagi@zahav.net.il086400880אחרסורוקה
שריגאורןsarigmd@hotmail.com097680464בכל-חלק-מהקופות
תורג'מןדניאלdm.tordjman@gmail.com03אחראיכילוב