חברים נלווים של האיגוד


שם משפחה שם פרטי כתובת דוא"ל טלפון קופה בית חולים דף אישי
אל חאג''''מאדיmadi.elhaj@gmail.com02-6776342אחרהדסה עין כרם
ארסבןאברהםersevenavraham@gmail.com03-9372236כללית
בן אמוץעודדbenamotzoded@gmail.com03-6973402ממשלתיאיכילוב
בן צביליאורliorbenzvi@gmail.com04-8348169ממשלתיהכרמל
גירסיהודיתalmamia11@gmail.com03- מכבי
גנזבורגנעהGinzburgnoa@gmail.com03- אחר
האתרמערכתitsik@e-med.co.il03- אחראחר
האתרמערכתshomroni@inter.net.il09- אחר
הרט מורןסיגליתsigalith@megapharm.co.il03- אחר
וולקעידוidovo@hadassah.org.il02-6777111אחרהדסה עין כרם
וסרברוטזיוzwmd76@gmail.com - מאחדתהדסה עין כרם
לויגלgalxlevy@gmail.com03- אחר
ליברמןנפתליdocli@netvision.net.il08-6467256כלליתסורוקה
מלמדאיתןeitanme2000@yahoo.com03- כללית
נוטהאילהnotasa@gmail.com03-5363721אחרתל השומר
פרידמןבצלאלfridmanb@zahav.net.il - מכביאסף הרופא
קוצוקערןeran.kuchuk@mail.huji.ac.il - אחר