חברים נלווים של האיגוד

שם משפחה
שם פרטי
כתובת דוא"ל
טלפון
קופה
בית חולים
דף אישי
ZailerAviramAvirza@gmail.com523560025אחרהלל יפה
אורבךחגיchagayor1@gmail.com046494201אחרהעמק
אל חאג''''מאדיmadi.elhaj@gmail.com026776342אחרהדסה עין כרם
ארסבןאברהםersevenavraham@gmail.com039372236כללית
בן אמוץעודדbenamotzoded@gmail.com036973402ממשלתיאיכילוב
בן צביליאורliorbenzvi@gmail.com048348169ממשלתיהכרמל
בנאיןמשהbanayan@012.net.il03אחראחר
ברגמןאלכסdr.albregman@gmail.comמאוחדתשערי צדק
גירסיהודיתalmamia11@gmail.com03מכבי
הרט מורןסיגליתsigalith@megapharm.co.il03אחר
וולקעידוidovo@hadassah.org.il03אחרהדסה עין כרם
וסרברוטזיוzwmd76@gmail.comמאוחדתהדסה עין כרם
ורדורדganyarak@gmail.com03אחר
כיתאניאמירamirkettanie@gmail.com03ממשלתיהלל יפה
לויגלgalxlevy@gmail.com03אחר
מלמדאיתןeitanme2000@yahoo.com03כללית
נוטהאילהnotasa@gmail.com035363721אחרתל השומר
נתןסילבירdoctornatan@gmail.com03ממשלתישערי צדק
פרידמןבצלאלfridmanb@zahav.net.ilמכביאסף הרופא
קוצוקערןeran.kuchuk@mail.huji.ac.ilאחר