קישורים

הר"י – לאתר ההסתדרות הרפואית

FESSH – Federation of European Societies of Surgery of the Hand

 IFSSH – International Federation of Societies for Surgery of the Hand

ASSH – American Society for Surgery of the Hand

כתיבת תגובה