לזכרם

 

candle_light2009

חברי האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד שהלכו לעולמם

ד"ר אברהם אדלר             28/12/2017

ד"ר חיים אשור               12/01/2023

ד"ר אברהם ברוך             01/06/2021

ד"ר אוטו הכט

ד"ר דן הרנס                   21/11/2000

פרופ' חיים וינברג

ד"ר מרדכי ויצנבליט

ד"ר ערן לין                    23/10/2020

ד"ר סמי עמית                 21/05/2017

ד"ר הגר פטיש                 16/12/2015

ד"ר אבנר קרב                21/08/2012

פרופ' איזידור קסלר             13/03/2007