בעלי תפקידים

ועד האיגוד לכירורגיה של היד:

יו"ר האיגוד: דר' שי לוריא                                        Chairman: Shai Luria, MD

מזכיר: דר' אורי פרקש                                           Secretary: Uri Farkash, MD

גזבר: דר' סורין יורדש                                      Treasurer: Sorin Iordache, MD