בעלי תפקידים

ועד האיגוד לכירורגיה של היד:

 

יו"ר האיגוד: ד"ר אורי פרקש

מזכיר: ד"ר עידו וולק

גזבר: ד"ר בועז גרנות

Chairman: Uri Farkash, MD

Secretary: Ido Volk, MD

Treasurer: Boaz Granoth, MD

"מועדון היד"

1965 – 1989

יו"ר האיגוד בעבר:

1989 – 1992    שלום שטהל

1992 – 1995    אורי דרייפוס

1995 – 1997    עמירם שגיא

1997 – 1999    איגו גולדברג

1999 – 2002    ערן לין

2002 – 2004    אורי דרייפוס

2004 – 2006    הגר פטיש ז"ל

2006 – 2008    יונה יניב

2008 – 2010    פאול סגיב

2010 – 2013    מיכה רינות

2013 – 2016    עמירם שגיא

2016 – 2022    שי לוריא

חבר כבוד באיגוד לכירורגיה של היד:                                      

2009    פרופ' יואל אנגל

2010    פרופ' איזידור קסלר ז"ל

Prof. Jesse B. Jupiter

Prof. Edward A. Nalebuff

2011    ד"ר אבנר קרב ז"ל

2014    ד"ר אורי דרייפוס

2015    ד"ר מוריס אגסי

2016    ד"ר בתיה יפה

2018    פרופ' שלום שטהל

2022    ד"ר פאול סגיב