ניירות עמדה

2011

לחברי האיגוד שלום,
לאחר שיחות עם כמה וכמה מחברי האיגוד, פגישה עם ועד האיגוד האורטופדי, וכן גם לאחר בחינת הדברים ע"י ועד האיגוד שלנו,
מצ"ב נוסח מתוקן של נייר העמדה של האיגוד.

לפתיחת המסמך (PDF) לחצו כאן

בברכה,
ד"ר מיכה רינות
יו"ר האיגוד