מהי כירורגיה של היד

האיגוד הישראלי לכירורגיה של היד

אנו דורשים מהגף העליון ומהיד, לעשות פעילויות מגוונות, במהירות, בכח, בדיוק וביעילות. פעילות זו היא לעיתים מאומצת, חוזרת או אף גסה ולעיתים עדינה ודורשת דיוק מיוחד. לעיתים אנו תופסים מחבט או מברג ולעיתים רוצים לצבוט ראש של סיכה. פעילות זו נדרשת באופן יומיומי לכל אדם, ובאופן מיוחד בעבודה, בפעילות ספורטיבית, באומנות וביצירה.

כירורגיה של היד הוא המקצוע הכירורגי המתמקד בטיפול בבעיות חריפות וכרוניות של הגף העליון, במטרה לשמר או לשחזר תפקוד מיטבי של הגף. השגת תפקוד מיטבי, בטיפול ניתוחי או אחר, כוללת טיפול ברקמות בעלות אופי ותפקוד שונה – עצמות ומפרקים, עצבים היקפיים וגידים, עורקים, ורידים ואף מעטפת הרקמה הרכה של הגף, המאפשרת את תפקוד כל המבנים הנ"ל. היכולת לטפל באופן ממוקד בכל אחד ממבנים אלה מאפשר לטפל במגוון פתולוגיות, כולל פגיעה חריפה או שחזור תפקוד אחרי פגיעה ישנה, טיפול במומים מולדים, הפרעות בתפקוד הגף על רקע שיתוק מוחין, טיפול בגידולים, בזיהום או בפתולוגיה של עצב היקפי. כל זאת, תוך שמירה על תפקוד מפרקים סבוכים כגון שורש כף היד או המרפק. שחזור התפקוד דורש לעיתים קרובות שימוש בטכניקות מגוונות כולל מיקרוכירורגיות או ארתרוסקופיות.

כירורגיה של היד יכולה היום ליצור אגודל לתינוק שנולד עם חסר אגודל, להשתיל בחזרה אצבע או יד שנקטעו בתאונה, לייצב מפרק אשר נפגע באופן קשה או לייבא עצבים או שרירים אשר יקיימו פעילות שאבדה בעקבות מחלה.

לאיגוד מספר מטרות –

 1. פיתוח וקידום הרמה המקצועית של כירורגיה של היד בישראל.
 2. העלאת המודעות לחשיבות הטיפול המקצועי בתחום זה בקרב כלל הרופאים בישראל.
 3. להוות מסגרת ארגונית ומקצועית לעוסקים בכירורגיה של היד.
 4. הכשרת דור המשך של מנתחי יד בישראל כולל שיתוף פעולה עם המועצה המדעית של הר"י לעריכת מבחני סיום להתמחות ולבקרה על תכניות התמחות.
 5. קידום הפעילות של מומחים לשיקום היד, מתחום הריפוי בעיסוק והפיזיותרפיה, במסגרת הקבוצה לשיקום היד שהיא חלק מהאיגוד.
 6. ארגון כנסים והשתלמויות כולל שיתוף מתמחים באורתופדיה וכירורגיה פלסטית.
 7. טיפוח פעילות מחקרית של כירורגים של היד בישראל ובשיתוף עם חוקרים ממדינות אחרות.
 8. קידום שילוב טכנולוגיות חדשות בטיפול בבעיות הגף העליון.
 9. קשר עם ארגונים רפואיים בישראל ופעילות מול הר"י ומשרד הבריאות, במטרה לשפר את התנאים המקצועיים וההכרה בפעילות כירורגים של היד בישראל.
 10. טיפוח קשרים עם איגודים לכירורגיה של היד, באירופה ובעולם.

תחזית האיגוד – כיצד ייראו פני המקצוע שלו בשנת 2030 –

 1. מיסוד יחידות בעלות עצמאות מקצועית בכל בתי החולים וקופות החולים בישראל וריכוז הטיפול בבעיות הגף העליון ביחידות אלה.
 2. המשך פעילות לשיפור הרמה המקצועית בישראל, תוך שמירה על רמה דומה לזו הנהוגה באירופה וארה"ב, כולל יבוא מתמיד של שיטות וטכנולוגיות חדשות.
 3. ריבוי שיתופי פעולה מקצועיים ומחקריים בין יחידות שונות בארץ ואנשי מחקר בחו"ל.
 4. מודעות גבוהה לשכיחות טראומה של הגף העליון כולל מודעות ציבורית למניעה של פציעות.

הצעדים הנדרשים להשגת המטרות עד שנת 2030

 1. התמדה בפעילות באיגודים המקצועיים השונים – הר"י, האיגוד האירופי והעולמי לכירורגיה של היד, להמשך שיפור ההכרה במקצוע ובאנשי המקצוע בישראל ולפיתוח שיתופי פעולה מקצועיים ומחקריים.
 2. בניית דור המשך להנהגת האיגוד.
 3. המשך חשיפת מתמחים באורתופדיה וכירורגיה פלסטית למקצוע וגיוס הטובים ביותר לשורות המקצוע.
 4. שמירה על רמה מקצועית, ע"י בקרה קפדנית על רמת היחידות המכשירות מומחים ועל רמת מבחני סיום ההתמחות.
 5. שיתוף פעולה בין מוסדות כגון ביטוח לאומי, המוסד לבטיחות וגהות, האקדמיה ויחידות לכירורגיה של היד, לפיתוח מערך ארצי למיפוי מוקדים עם תדירות פגיעות גבוהה ותכנון פעילות מונעת.